گالری تصاویر
پیوندهای مهم

 
تعرفه های خدمات کنسولی (شهریور ماه 1397)

ردیف

تعرفه های جدید خدمات کنسولی شهریور ماه 1397

معادل ارز محلی

امور مربوط به سجلات و احوال شخصیه

1

صدور شناسنامه

100

2

تعویض شناسنامه

100

3

صدور نخستین شناسنامه المثنی

175

4

صدور دومین شناسنامه  المثنی

375

5

تغییر نام ویا نام خانوادگی

205

6

حل اختلاف سندسجلی

125

7

تایید عکس اتباع ایرانی(هر قطعه)

10

8

الصاق عکس به شناسنامه

50

9

صدور گواهی تجرد

60

10

اولین کارت شناسایی ملی

100

11

المثنی کارت شناسایی ملی

200

12

صدور اجازه ازدواج اتباع ذکور ایرانی در خارج از کشور

60

13

صدور پروانه زناشویی

120

14

ثبت ازدواج

90

15

ثبت طلاق(درشرایط حضور زوجین)

205

16

ثبت طلاق (یکطرفه بدون استعلام مرکز)

265

17

ثبت طلاق(یکطرفه با مجوز مرکز)

480

18

اخذآثار انگشتان در نمایندگی

90

19

درخواست صدور گواهی عدم سو پیشینه

90

20

ترجمه شناسنامه (صفحه اول)

60

21

صدور گواهی تأهل (ویا ترجمه کامل شناسنامه)

110

22

ثبت وتصدیق وصیت نامه

120

23

تحریر ، تنظیم وتصدیق صورت مجلس (بدون بارمالی)

120

24

تحریر ، تنظیم وتصدیق صورت مجلس (با بارمالی)

720

25

تایید و ترجمه گواهی ولادت(درج مهراصالت) درصورت عدم صدور شناسنامه در نمایندگی

90

26

نصب قیم یا امین موقت

120

27

صدور انواع گواهی(نسبت، تابعیت، اقامت وغیره)برای افراد حقیقی و بدون بارمالی

70

28

اضافه کردن نام فرزند خارجی در شناسنامه ایرانی مادر

30

امور مربوط به گذرنامه

29

صدور و تعویض گذرنامه

500

30

صدورو تعویض گذرنامه افراد زیر 18سال تمام

250

31

صدور گذرنامه عابرین غیر مجاز

000.1

32

صدور گذرنامه مخدوش و آبدیده

750

33

صدور گذرنامه مفقوده(المثنی)

750

34

تغییر محل اقامت

90

35

صدور خروج مشمولین وغیر تسهیلاتی

90

36

استعلام تاریخ آخرین خروج از کشور

90

37

صدور یاداشت برای نمایندگی های خارجی(تقاضای روادید، تاییدگذرنامه و..) برای هرنفر

90

38

تصدیق قراردادکار بین اشخاص حقیقی وحقوقی

60

39

تصدیق قراردادکار بین اشخاص حقیقی وحقوقی بدون بارمالی

60

امور کلی ومتفرقه

40

تصدیق انواع اقرارنامه

90

41

تصدیق امضا و مهر دوائر دولتی و نمایندگی های جمهوری اسلامی در خارج از کشور

90

42

تصدیق امضا و مهر مقامات رسمی و دوائر دولتی خارجی

120

43

تصدیق امضا ذیل وکالتنامه برای نقل و انتقال (فروش) اموال غیرمنقول

660

44

تصدیق امضا ذیل وکالتنامه برای نقل و انتقال (فروش) اموال منقول

130

45

تصدیق امضا ذیل وکالتنامه برای سایر موارد مانند خرید اموال، دریافت مستمری یا حقوق بازنشستگی ،امور اداری، بانکی ،قضایی و غیره

65

46

صدورگواهی فوت(درصورت ثبت فوت) هر برگ

35

47

گواهی و تائید انواع گواهینامه رانندگی

80

48

انجام مکاتبات جهت اخذ مجوز برای صدور خروجی مشمولین

150

49

انجام مکاتبات جهت اخذ مجوز برای صدور خروجی  برای عابرین غیر مجاز

175

50

کپی برابر اصل کردن هر برگ(هرمهر و امضا ) درصورت درخواست شخصی افراد

60

 

            توضیحات :

1-     مبالغ فوق الذکر صرفا مربوط به یک نسخه سند بوده و در صورت درخواست تعداد بیشتر اعم از اصل و یا کپی سند به تعداد در خواست شده هزینه محاسبه خواهد شد.

2-     مبالغ ارائه شده بر اساس نرخ تبدیل یورو و رئال در شهریورماه 1397 می باشد. بدیهی است به هنگام تایید اسناد نرخ تبدیل روز ملاک عمل خواهد بود.

3-     پرداخت هزینه طبق جدول مندرج صرفا از طریق سیستم بانکی به حساب کنسولی صورت پذیرد واصل فیش بانکی بهمراه مدارک باید ارسال گردد.

4-     مدارک باید بصورت پست سفارشی ارسال شده ومتعاقبا توسط پست سفارشی عودت داده خواهند شد، هزینه پست سفارشی70رئال می باشد.

5- جهت هرگونه اطلاع و پیگیری لازم با آدرس پست الکترونیک کنسولی ارتباط حاصل نمایید.                               consular@irembassybr.com

 

 

شماره حساب سفارت جمهوری اسلامی ایران در برزیل :

بانک دو برزیل آژانس 3 -1606  شماره حساب 9-403315

 

 

 

 

اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران