گالری تصاویر
پیوندهای مهم

 
تجارت محصولات کشاورزی برزیل در سال 2018

بسمه تعالی

تجارت محصولات کشاورزی برزیل در سال 2018

خلاصه:

ارزش صادرات محصولات کشاورزی و دامی برزیل درسال 2018 بهرقم 69/101 میلیارد دلاررسید که 4/42 درصد از کل صادرات برزیل را شامل می شود. ارزش واردات محصولات کشاورزی نیزبا کاهش 8/0 درصدی به 04/14 میلیارد دلار رسید. پنج گروه کالای سویا، گوشت، محصولات جنگلی، شکر- اتانول و قهوه در مجموع 8/80% ارزش کالاهای صادراتی محصولات کشاورزی برزیل را تشکیل می دهند. آسیا با جذب 9/50 و چین با جذب 35 درصد کل صادرات محصولات کشاورزی برزیل، به ترتیب اولین منطقه و اولین کشور  صادراتی  محصولات کشاورزی برزیل می باشند. جمهوری اسلامی ایران با 194/2 میلیارد دلار ششمین مقصد صادراتی محصولات کشاورزی برزیل است.صادرات محصولات کشاورزی، 7/96 درصد کل واردات ایران از این کشور را تشکیل می دهد.

 

متن :

صادرات محصولات کشاورزی برزیل درسال 2018 با رشد 9/5 درصدی به رقم 69/101 میلیارد دلار بالغ گردید که یک جهش جدید در صادرات محصولات کشاورزی این کشور می باشد. این مورد در سال 2013 با رقم 93/99 میلیارد دلار به ثبت رسیده بود. علیرغم افزایش صادرات محصولات کشاورزی برزیل، سهم این بخش از کل محصولات صادراتی برزیل از 1/44 درصد در سال 2017 به 4/42 درصد در سال 2018 کاهش یافت. این کاهش در نتیجه افزایش صادرات از بخش های دیگر بود که با رشد 5/13 درصدی ازرقم 73/127 میلیارد دلار به رقم 2/138 میلیارد دلار افزایش یافت. واردات محصولات کشاورزی برزیل نیز با کاهش 8/0از 15/14 میلیارد دلار به 04/14 میلیارد دلار رسید. سهم واردات محصولات کشاورزی از کل واردات برزیل از 4/9 درصد به 7/7 درصد کاهش یافت.

 

گروه های کالای عمده صادراتی محصولات کشاورزی

پنج گروه کالای عمده صادراتی کشاورزی برزیل را سویا (2/40%)، گوشت (5/14%)، محصولات جنگلی (9/13%)، شکر و اتانول (3/7%) و قهوه (9/4%) تشکیل می دهند. این پنج گروه کالا در مجموع، 8/80% ارزش کالاهای صادراتی برزیل را تشکیل می دهند. ارزش صادرات 20 بخش گروه کالای دیگر در سال 2018 به 53/19 میلیارد دلار بالغ گردید.

سویا عمده ترین گروه کالای صادراتی کشاورزی برزیل است که 2/40 درصد کل محصولات کشاورزی این کشور را تشکیل می دهد. صادرات این گروه کالا با رشد 29 درصدی ازارزش  72/31 میلیارد دلار در سال 2017 به ارزش 91/40 میلیارد دلار در سال 2018 رسید. دانه سویا اولین محصول صادراتی این گروه کالا است که صادرات آن به میزان  6/83 میلیون تن وبه ارزش 18/33 میلیارد دلار بالغ گردید که 6/15 میلیون تن  نسبت به سال 2017 بالاتر بود.[1]تقاضای بالای چین برای دانه سویا دلیل عمده افزایش صادرات سویای برزیل بود، ارزش صادرات سویا به چین با رشد 15 میلیون تنی به 8/68 میلیون تن بالغ گردید که 8/82 درصد کل دانه سویای صادراتی برزیل را شامل می شود. ارزش صادراتی کنجاله سویا نیز از 97/4 میلیارد دلار در سال 2017 به 7/6 میلیارد دلار در سال 2018 رسیده که افزایش 7/34 درصدی  را نشان می دهد. این افزایش حاصل رشد کمی صادرات کنجاله سویا از 2/14 میلیون تن به 9/16 میلیون تن (رشد 9/18% درصدی) و افزایش 2/13 درصدی قیمت این محصول در بازارهای جهانی بود. ارزش صادرات روغن سویا نیز با کاهش 6/0 درصدی به 03/1 میلیارد دلار رسید.

  گوشت (گوساله، مرغ، خوک و بوقلمون) دومین گروه کالای بزرگ صادراتی محصولات کشاورزی برزیل در سال 2018 بود. ارزش کل صادرات گوشت برزیل در این سال با کاهش 5 درصدی نسبت به سال 2017 مواجه شد و از 47/15 میلیارد دلار ارزش به 7/14 میلیارد دلارارزش کاهش یافت. در این گروه کالا، تنها صادرات گوشت گوساله افزایش یافت. میزان صادرات گوشت گوساله در سال 2018 با رشد 147 هزار تنی به 35/1 میلیون تن رسید که بالاترین رقم از سال 1997 می­باشد.به لحاظ ارزش نیز صادرات گوشت گوساله به 4/5 میلیارد دلار بالغ گردید.  ارزش صادراتی گوشت مرغ در سال 2018 با کاهش 1/10 درصدی به 41/6 میلیارد دلار رسید. صادرات گوشت خوک نیز کاهش 1/26 درصدی را در پی داشته و ارزش آن به 19/1 میلیارد دلار کاهش یافت. صادرات گوشت بوقلمون نیز با کاهش 5/46 درصدی به 146 میلیون دلار بالغ گردید.

صادرات گروه کالای محصولات جنگلی  افزایش زیادی داشت. صادرات این بخش با رشد 8/22 درصدی به ارزش 5/14 میلیارد دلار بالغ گردید. سلولز (خمیر کاغذ) به عنوان مهمترین صادرات این گروه کالا در سال 2018 با رشد 5/31 درصدی به ارزش 35/8 میلیارد دلار رسید. افزایش 9/18 درصدی قیمت جهانی سلولز عامل اصلی در رشد ارزش صادراتی سلولز برزیل بود. میزان صادرات سلولز نیز با رشد 6/10 درصدی به 3/15 میلیون تن بالغ گردید. بخش مهمی از افزایش میزان صادرات سویای برزیل به افزایش 20 درصدی تقاضای چین وابسته بود. چین 5/6 میلیون تن سلولز از برزیل وارد نمود که 42 درصد کل صادرات این محصول را شامل می شود. دیگر محصولات صادراتی این گروه کالا، محصولات چوبی(به ارزش72/3 میلیارد دلار) و کاغذ (08/2 میلیارد دلار) بود.

گروه کالای شکر و اتانول[2]وضعیت ضعیفی در زمینه صادرات در سال 2018 داشت. صادرات این گروه کالاباکاهش 2/39 درصدی از 23/12 میلیارد دلار در سال 2017 به 43/7 میلیارد دلار در سال 2018 کاهش یافت. صادرات شکر به عنوان محصول عمده این گروه کالا ازارزش 41/11 میلیارد دلار در سال 2017 به ارزش  53/6 میلیارد دلار در سال 2018 کاهش یافت.افزایش عرضه شکر در بازارهای بین المللی، منجر به کاهش 20 درصدی قیمت های بین المللی این محصول گردید. کاهش 1/24 میزان شکر صادراتی برزیل نیز عامل موثر دیگری بر کاهش ارزش شکر صادراتی برزیل در سال 2018 بود. برخلاف شکر، صادرات اتانول رشد 6/10 درصدی را داشته و از 806 میلیون دلار ارزش به 892 میلیون دلار ارزش افزایش یافت. البته برزیل حدود 4/1 میلیون تن اتانول به ارزش 743 میلیون دلار نیز وارد نمود.

پنجمین گروه کالای کشاورزی مهم صادراتی برزیل قهوه می باشد که صادرات آن در سال 2018 با کاهش 5 درصدی به 96/4 میلیارد دلار ارزش کاهش یافت. قهوه سبز مهمترین کالای صادراتی این بخش به شمار می رود که صادرات آن به ارزش 36/4 میلیارد دلار بالغ گردید. صادرات قهوه قابل حل نیز به ارزش 527 میلیون دلار رسید. کاهش ارزش قهوه صادراتی برزیل تحت تاثیر کاهش قیمت های بین المللی از 2792 دلارارزش در هر تن به 2386 دلار در هر تن صورت گرفت.

واردات محصولات کشاورزی برزیل نیز به 4/140 میلیارد دلار بالغ گردید که نسبت به سال 2017 کاهش 8/0 درصدی داشت. محصولات مهم وارداتی این کشور را گندم (به ارزش 5/1 میلیارد دلار)، کاغذ (888 میلیون دلار)، اتانول (743 میلیون دلار)، منسوجات (630 میلیون دلار)، ماهی سالمون(504 میلیون دلار)، روغن زیتون (436 میلیون دلار)، نوشیدنی مالت (405 میلیون دلار)، شراب (376 میلیون دلار)، روغن پالم (351 میلیون دلار)، کائوچوی طبیعی (343 میلیون دلار) و سیب زمینی (316 میلیون دلار) تشکیل می دهند.

 

محصولات عمده صادراتی کشاورزی برزیل در سال 2018

ردیف

نوع کالا

میزان صادرات

(میلیون تن)

ارزش کالای صادراتی

(به میلیارد دلار)

1

دانه سویا

5/83

18/33

2

سلولز (خمیر کاغذ)

3/15

35/8

3

کنجاله سویا

9/16

8/16

4

گوشت مرغ

1/4

41/6

5

گوشت گوساله

35/1

4/5

6

شکر

2/18

3/5

7

قهوه

91/1

96/4

8

ذرت

5/23

03/4

9

محصولات چوبی

2/3

72/3

10

آب میوه

58/2

35/2

11

کاغذ

87/1

08/2

12

تنباکو

440/0

8/1

14

پنبه

91/0

5/1

15

گوشت خوک

549/0

19/1

16

روغن سویا

44/1

03/1

17

اتانول

34/1

891/0

18

پنبه

936/0

6/1

19

چوب

8/1

2/1

20

برنج

4/1

467/0

 

 

اتحادیه های اقتصادی و مناطق  جغرافیایی

در بین مناطق جغرافیایی، آسیا اولین مقصد صادراتی محصولات کشاورزی برزیل می باشد. ارزش صادرات برزیل به آسیا[3] (به استثنای منطقه خاورمیانه)در سال 2018 به رقم 72/51 میلیارد دلار بالغ گردید که9/50 کل صادرات محصولات کشاورزی برزیل را شامل می شود. سهم آسیا از صادرات محصولات کشاورزی برزیل از 15% در سال 2001 به 9/50  درصد در سال 2018 افزایش یافته است. این در حالی است که سهم اروپا در بازار صادراتی برزیل از 2/39 درصد درسال  2001 به 5/17 درصد کاهش یافته است. دیگر مناطق جغرافیایی مقصد کالاهای کشاورزی برزیل را آمریکای شمالی (3/8 %)، خاورمیانه (4/7%) و آفریقا (6/5%) می باشد.

 

صادرات محصولات کشاورزی برزیل بر حسب مناطق جغرافیایی در سال 2018

ردیف

کشور

میزان صادرات

(میلیارد دلار)

سهم از کل صادرات

درصد تغییر

(نسبت به سال 2017)

1

آسیا (به استثنای خاورمیانه)

71/51

9/50

1/17+

2

اتحادیه اروپا (28 کشور)

81/17

5/17

1/5+

3

کشورهای عضو تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا)

74/8

3/8

6/0 +

4

خاورمیانه

48/7

4/7

5/14 -

5

آفریقا (به استثنای کشورهای خاورمیانه)

64/5

6/5

2/22 -

6

کشورهای آلادی (به جز کشورهای عضو مرکوسور)

90/3

8/3

5/10+

7

کشورهای عضو مرکوسور

29/3

2/3

2/17+

8

کشورهای شرق اروپا

85/1

8/1

6/37-

9

دیگر کشورهای غرباروپا

4/1

4/1

9/0 +

10

دیگر کشورهای قاره آمریکا

28/0

3/0

10-

11

اقیانوسیه

23/0

2/0

4/11-

 

 

کشورهای مقصد صادرات محصولات کشاورزی برزیل

چین اولین مقصد صادراتی محصولات کشاورزی برزیل می باشد. ارزش صادرات محصولات کشاورزی برزیل به چین با افزایش 02/9 میلیارد دلاری به 69/35 میلیارد دلار بالغ گردید. سهم چین از جذب محصولات کشاورزی از 7/27 درصد در سال 2017 به 35 درصد در سال 2018 افزایش یافت. سهم چین از جذب محصولات کشاورزی برزیل دو برابر کشورهای اتحادیه اروپا و 5 برابر کشورهای آمریکای شمالی می باشد. سه محصول عمده صادراتی برزیل به چین، شامل دانه سویا (84/68 میلیون تن)، سلولز (52/6 میلیون تن) و گوشت گاو (322 هزار تن) می باشد.  دیگر کشورهای مقصد محصولات کشاورزی برزیل راایالات متحده آمریکا (8/6 میلیارد دلار)، هلند (5/4 میلیارد دلار)، هنگ کنگ (49/2 میلیارد دلار)، آلمان (23/2 میلیارد دلار) و ایران (194/2 میلیارد دلار) تشکیل می دهند.

 

 

مقاصد عمده صادراتی محصولات کشاورزی برزیل در سال 2018

ردیف

کشور

میزان صادرات

(میلیون دلار)

سهم از کل صادرات

درصد تغییر

(نسبت به سال 2017)

1

چین

35.594

35

7/27 +

2

ایالات متحده آمریکا

6.806

7/6

3/1 +

3

هلند

4.580

5/4

9/2 +

4

هنگ کنگ

2.497

5/2

2/1+

5

آلمان

2.231

2/2

3/4+

6

ایران

2.194

2/2

6/4-

7

ایتالیا

2.149

2/2

02/-

8

ژاپن

2.138

1/2

8/17 -

9

کره جنوبی

2.066

2

15+

10

اسپانیا

2.030

2

1/5+

11

بلژیک

1.936

9/1

9/6

12

عربستان سعوی

1.786

8/1

5/16-

13

ویتنام

1.679

7/1

2/14+

14

تایلند

1.542

5/1

7+

15

آرژانتین

1.512

5/1

13+

16

مصر

1.469

4/1

7/26-

17

ترکیه

1.383

4/1

5/73+

18

هند

1.381

4/1

4/11-

19

امارات متحده عربی

1.351

3/1

6/19-

20

شیلی

1.281

3/1

2/29+

 

 

دیگر کشورها

24.070

7/23

9/12-

 

صادرات محصولات کشاورزی برزیل به ایران

ارزش کل صادرات مستقیم برزیل به ایران در سال 2018 به 267/2 میلیارد دلار بالغ گردید که 194/2 آن را محصولات کشاورزی تشکیل می داد. این رقم، 7/96 درصد کل صادرات برزیل به ایر ان را شامل می شود. ذرت اولین کالای صادراتی برزیل به ایران و اولین مقصد صادراتی ذرت برزیل بود که صادرات آن با رشد 40 درصدی به ارزش 1095 میلیون دلار بالغ گردید. سویا با 511 میلیون دلار،دومین کالای وارداتی ایران و پنجمین مقصد صادراتی سویای برزیل[4] درسال 2018 بود. گوشت منجمد گاو با ارزش 328 میلیون دلار، سومین کالای صادراتی برزیل به ایران و چهارمین بازار صادراتی این محصول بود.[5] کنجاله سویا، شکر، روغن سویا، خمیر کاغذ و تنباکو دیگر کالاهای عمده کشاورزی صادراتی برزیل به ایران در سال 2018 بوده است.

 

مهمترین کالاهای کشاورزی صادراتی برزیل به ایران در سال   2018 (به میلیون دلار)

درصد تغییر  نسبت به سال 2017

درصد  از کل صادرات

وزن 

ارزش

نوع کالا

ردیف

40+

48

37/6 میلیون تن

1095

ذرت

1

9 +

23

29/1 میلیون تن

2/511

سویا

2

4/41-

14

9/83 هزار تن

328

گوشت گوساله

3

1/48+

7/8

515 هزار تن

4/198

کنجاله سویا

4

8/90 -

2/1

118 هزار تن

5/26

 شکر

5

9/34-

1/1

5/35 هزار تن

5/24

روغن سویا

6

1/65 -

11/0

3200 تن

5/2

خمیر چوب

7

5/39+

11/0

589 تن

4/2

تنباکو

8

-

070/0

2500 تن

5/1

اتانول

9

1/4-

046/0

900 تن

08/1

مکمل غذای دام

10

48-

022/0

61 تن

5/0

قهوه

11

7/18+

019/0

214 تن

4/0

آب پرتغال منجمد

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]. افزایش7/22 درصدی میزان سویای صادراتی به همراه رشد 2/5 درصدی قیمت جهانی سویا منجر به افزایش 1/29 درصدی ارزش کل دانه سویای صادراتی برزیل گردید.

 

[2]sucroalcooleiras

 

[3]. در محاسبه آمارتجارت خارجی برزیل، آمار تجارت دوجانبه برزیل و جمهوری اسلامی ایران در منطقه آسیا آورده می شود.

[4]. چین(3/27 میلیارد دلار)، اسپانیا (739 میلیون دلار)، هلند (531 میلیون دلار)، ترکیه (521 میلیون دلار)، ایران (511 میلیون دلار)، تایلند (467 میلیون دلار)، روسیه (450 میلیون دلار) و پاکستان (255 میلیون) مقاصد اصلی صادراتی سویا برزیل در سال 2018 بودند.

[5]. چین (48/1 میلیارد دلار)، هنگ کنگ (03/1 میلیارد دلار)، مصر (509 میلیون دلار)، ایران (328 میلیون دلار)، ایتالیا (160 میلیون دلار)، عربستان سعودی (113 میلیون دلار) و امارات متحده عربی (96 میلیون دلار) بازارهای عمده صادراتی گوشت منجمد گاو برزیل در سال 2018 بودند. 

اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران