گالری تصاویر
پیوندهای مهم

 
روابط اقتصادي دوجانبه

تجارت دوجانبه ایران و برزیل در سال 2018

خلاصه :

تجارت دوجانبه ایران و برزیل در سال 2018 (9ماهه سال 1397) با کاهش 11 درصدی از 6/2میلیارد دلار به 307/2 میلیارد دلار رسید. کل صادرات برزیل به ایران در این سال بر 267/2 میلیارد دلار بالغ گردید. ذرت، سویا، گوشت و کنجاله سویا در مجموع 94 درصد صادرات برزیل به ایران را تشکیل می دهد. صادرات ایران نیز با کاهش 3/2 درصدی به 39 میلیون دلار رسید. فولاد خام با 8/33 میلیون دلار ، 85 درصد کل صادرات ایران به برزیل را تشکیل می دهد. صادرات اوره که در سال 2017 بیش از نیمی از صادرات ایران به برزیل را شامل می شد در سال 2018 تقریباً به صفر رسید.

متن:                                        

وزارت اقتصاد برزیل آمار تجارت خارجی این کشور را در سال 2018 منتشر نمود. بر این اساس، صادرات برزیل در سال 2018برای دومین سال متوالی افزایش یافته و به 5/239 میلیارد دلار رسید که رشد 6/9 درصدی نسبت به سال 2017 را نشان می دهد. میزان واردات نیز به 2/181 میلیارد دلار رسید که رشد 7/19 درصدی داشته است. برزیل در سال 2018 تراز تجاری مثبت 3/58 میلیارد دلاری را ثبت نمود که دومین ترازبالای تجاری مثبت از سال 1989 می باشد. چین (6/66 میلیارد دلار)، اتحادیه اروپا (1/42 میلیارد دلار)، ایالات متحده آمریکا (8/28 میلیارد دلار) سه مقصد اول صادراتی کالاهای برزیلی در سال 2018 بودند. چین با 5/35 میلیارد دلار اولین مبداء کالاهای وارداتی برزیل بود و اتحادیه اروپا (8/34 میلیارد دلار) و آمریکا (9/28 میلیارد دلار) دیگر مبادی عمده وارداتی کالا به این کشور بودند. 

تجارت دو جانبه ایران و برزیل در سال 2018(9ماهه سال 1397) برخلاف روند کلی افزایش حجم تجارت خارجی برزیل، روند کاهشی را ثبت نمود. صادرات برزیل بهایراندر سال 2018 پس سه سالهافزایش متوالی،کاهش یافته و از رقم 559/2 میلیارد دلار (2559 میلیون دلار) در سال 2017 به 267/2 میلیارد دلار (2267 میلیون دلار) رسیدکه نشان دهنده افت 4/11 درصدی می باشد. با این رقم، ایران با سهم 95/0 درصدی (نود و پنج صدم درصد) از کل صادرات برزیل، در رده بیست و سومین مقصد صادراتی برزیل قرار گرفت. صادرات ایران نیز به این کشورنیز در این مدت از 8/40 میلیون دلار در سال 2017 به رقم 9/39 میلیون دلار یافت که کاهش 3/2  درصدی را نشان می دهد. با این رقم، ایران با داشتن سهم 022/0 درصدی (22 هزارم درصد) در رده هشتاد و دومین کشور صادر کننده کالا به برزیل قرار گرفت. مازاد تجاری برزیل در مقابل ایران از 519/2 میلیارد دلار به 228/2 میلیارد دلار کاهش یافت.

ذرت با داشتن سهم 48 درصدی،مهمترین کالای صادراتی برزیل به ایران در سال 2018 بود. صادرات ذرت از برزیل به ایران با رشد 40 درصدی به 1/1 میلیارد دلار بالغ گردید.به  لحاظ وزنی نیز صادرات این کالا افزایش 5/1 میلیون تنی را ثبت نمود و از 8/4 میلیون تن در سال 2017 به 3/6 میلیون تن افزایش یافت.  ایران در سال 2018 همچون سال های 2016 و 2017 اولین بازار صادراتی ذرت برزیل باقی ماند.[1]

سویا با سهم 23 درصدی،دومین کالای صادراتی برزیل به ایران بود. میزان صادرات سویا به 2/511 میلیون دلار بالغ گردید که افزایش 42 میلیون دلاری (9 درصدی) نسبت به سال 2017 داشت. از لحاظ وزنی نیز صادرات سویای  برزیل به ایران افزایش 50 هزار تنی داشت. البته صادرات این کالا به ایران از ماه اوت تا پایان سالتقریباًمتوقف گردید.[2] با این رقم این همچنان در پنجمین بازار صادراتی سویا برزیل باقی ماند. [3]

 گوشت تنها کالاهای عمده صادراتی برزیل به ایران بود که در سال 2018 صادرات آن کاهش یافت.[4]واردات گوشت ایران از برزیل از رقم 7/559 میلیون دلار در سال 2017 به 328 میلیون دلار رسید که کاهش 4/41 درصدی را نشان می دهد. به لحاظ وزنی نیز واردات  گوشت ایران از 133 هزار تن، به 9/83 هزار تن کاهش  یافت که نشان دهنده کاهش 49 هزار تنی بود. جایگاه ایران در مقاصد صادراتی گوشت برزیل نیز از رتبه سوم به رتبه چهارم سقوط کرد و پس از کشورهای چین با 4/1 میلیارد دلار، هنگ کنگ با 1 میلیارد دلار و  مصر با 509 میلیون دلار قرار گرفت.

کنجاله سویا چهارمین کالاهای عمده صادراتی برزیل به ایران بود که فروش آن به ایران با رشد 1/48 درصدی به 4/198 میلیون دلار رسید. با این وجود جایگاه ایران در مقاصد صادراتی عمده برزیل از رتبه هشتم در سال 2017 به رتبه یازدهم کاهش یافت. شاسی، موتور و بدنه ماشین، شکر، روغن سویا و خمیر چوب، دیگر کالاهای عمده صادراتی برزیل به ایران بوده که صادرات آنها به ایران کاهش یافت.

 

مهمترین کالاهای صادراتی برزیل به ایران در سال   2018 (به میلیون دلار)

درصد تغییر  نسبت به سال 2017

درصد  از کل صادرات

وزن 

ارزش

نوع کالا

ردیف

40+

48

37/6 میلیون تن

1095

ذرت

1

9+

23

29/1 میلیون تن

2/511

سویا

2

4/41-

14

9/83 هزار تن

328

گوشت گوساله

3

1/48+

7/8

515 هزار تن

4/198

کنجاله سویا

4

2/73 -

9/2

6.249 تن

7/65

 شاسی، موتور و بدنه ماشین

5

8/90 -

2/1

118 هزار تن

5/26

 شکر

6

9/34-

1/1

5/35 هزار تن

5/24

روغن سویا

7

1/65 -

11/0

3200 تن

5/2

خمیر چوب

8

5/39+

11/0

589 تن

4/2

تنباکو

9

-

070/0

2500 تن

5/1

اتانول

10

2591/0+

060/0

46 تن

3/1

توربین های بخار با قدرت 4 مگاوات

11

-        

048/0

2260 تن

1/1

روغن های دارای مواد معدنی

12

1/4-

046/0

900 تن

08/1

مکمل غذای دام

13

1/68-

036/0

922 تن

8/0

لوله های استخراج نفت

14

8/62-

059/0

68 تن

5/0

قطعات یدکی خودرو

15

48-

022/0

61 تن

5/0

قهوه

16

-        

020/0

106 تن

4/0

آلیاژهای نساجی

17

7/18+

019/0

214 تن

4/0

آب پرتغال منجمد

18

-

22/0

3326

2/5

دیگر کالاها

 

4/11-

100

4/8 میلیون تن

2267

جمع کل صادرات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صادرات جمهوری اسلامی ایران به برزیل در سال 2018(9ماهه سال 1397) برای دومین سال متوالی کاهش یافته و به رقم 9/39 میلیون دلار رسید. محصولات نیمه تمام فولادی با 8/33 میلیون دلار، اولین کالاهای عمده صادراتی ایران به برزیل می باشد که 85 درصد کل صادرات ایران به برزیل را تشکیل می­دهد. شیشه (3/1 میلیون دلار)، کشمش(817 هزار دلار)، پسته با پوست (674 هزاردلار)، پلی اتیلن (499 هزار تن)، پلی استایرن (343 هزار تن)، آینه (238 هزار دلار) و پسته بدون پوست (236 هزار دلار) دیگر محصولات عمده صادراتی ایران به برزیل را تشکیل می دهند. صادرات بیشتر کالاهای صادراتی ایران به برزیل روند کاهشی داشت. صادرات اوره نیز که در سال 2017 با 6/21 میلیون دلار، اولین کالای صادراتی ایران به برزیل بود، تقریباً به صفر رسیده است. 

مهمترین کالاهای صادراتی ایران به برزیل در سال   2018 (به هزار دلار)

درصد تغییر نسبت به سال 2017

درصد از کل صادرات

وزن ( تن)

ارزش

نوع کالا

ردیف

183+

85

67.362

33.866

فولاد خام

1

11.505 +

 3/3

5.356

1302

شیشه

2

6/58 -

2

340

817

کشمش

3

140+

6/1

92

674

پسته با پوست

4

-

3/1

 640

 547

وسایل آشپزخانه

5

-

2/1

396

499

پلی اتیلن در شکل اولیه

6

38-

85/0

223

343

پلی استایرن اولیه

7

-

72/0

166

289

لاستیک های استایرنی

8

84-

59/0

521

238

آینه

9

47-

58/0

14

236

پسته بدون پوست

10

-        

39/0

200

154

هیدروکسید سدیم

11

86+

31/0

14

127

فرش

12

-

20/0

71

82

دیگر محصولات شیشه ای

13

-

3/2

642

974

دیگر محصولات 

 

3/2 -

100

76 هزار تن

9/39

جمع کل

 

 

 [1]. دیگر بازارهای صادراتی ذرت برزیل را کشورهای ویتنام(515 میلیون دلار)، اسپانیا (386 میلیون دلار)، مصر (344 میلیون دلار)، مالزی (215 میلیون دلار)، کره جنوبی (207 میلیون دلار)، بنگلادش (194 میلیون دلار) تشکیل می دهند.

[2]. در 5 ماه آخر سال 2018 ایران فقط 700 تن سویا از برزیل خریداری نمود.

[3]. چین(3/27 میلیارد دلار)، اسپانیا (739 میلیون دلار)، هلند (531 میلیون دلار)، ترکیه (521 میلیون دلار)، ایران (511 میلیون دلار)، تایلند (467 میلیون دلار)، روسیه (450 میلیون دلار) و  پاکستان (255 میلیون) بزرگترین بازارهای صادراتی سویا برزیل در سال 2018 بودند.

[4]. ذرت، سویا، گوشت و کنجاله سویا کالاهای عمده وارداتی ایران از برزیل می باشند که سهم 94 درصدی از کل واردات ایران از این کشور را تشکیل می دهند.  

اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران