گالری تصاویر
پیوندهای مهم

 
پیوندهای اقتصادی
22:07-1391/11/16

 Attorney Generals Office 

http://www.agu.gov.br

Central Bank of Brazil 
http://bcb.gov.br

Civil House of the Presidency 
http://www.casacivil.gov.br

Comptroller General of the Union 
http://www.cgu.gov.br

Institutional Security Cabinet of the Presidency 
http://www.gsi.gov.br

Ministry of Agriculture, Livestock and Supply 
http://www.agricultura.gov.br

Ministry of Science, Technology and Innovation 
http://mct.gov.br

Ministry of Culture 
http://www.cultura.gov.br

Ministry of Defence 
http://www.defesa.gov.br

Ministry of Education 
http://www.mec.gov.br

Ministry of Finance 
http://www.fazenda.gov.br

Ministry of National Integration 
http://integracao.gov.br

Ministry of Justice 
http://portal.mj.gov.br

Ministry of Fisheries and Aquaculture 
http://www.mpa.gov.br

Ministry of Social 
http://www.previdencia.gov.br

Ministry of Health 
http://www.saude.gov.br

Ministry of Cities 
http://www.cidades.gov.br

Ministry of Communications 
http://www.mc.gov.br

Foreign Ministry 
http://www.itamaraty.gov.br

Ministry of Mines and Energy 
http://www.mme.gov.br

Ministry of Agrarian Development 
http://www.mda.gov.br

Ministry of Social Development and Fight against Hunger 
http://www.mds.gov.br

Ministry of Development, Industry and Foreign Trade 
http://www.mdic.gov.br

Ministry of Sports 
http://www.esporte.gov.br

Ministry of Environment 
http://www.mma.gov.br

Ministry of Planning and Budget 
http://www.planejamento.gov.br

Ministry of Labour and Employment 
http://www.mte.gov.br

Ministry of Tourism 
http://www.turismo.gov.br

Ministry of Transport 
http://www.transportes.gov.br

Secretariat of Strategic Affairs of the Presidency 
http://www.sae.gov.br
Civil Aviation Secretariat of the Presidency 
http://www.aviacaocivil.gov.br/

Social Communication Secretariat of the Presidency 
http://www.secom.gov.br

Human Rights Secretariat of the Presidency 
http://www.direitoshumanos.gov.br

Secretariat for Policies to Promote Racial Equality of the Presidency 
http://www.portaldaigualdade.gov.br

Secretariat of Policies for Women of the Presidency 
http://www.sepm.gov.br

Ports Secretariat of the Presidency 
http://www.portosdobrasil.gov.br

Secretariat of Institutional Relations of the Presidency 
http://www.relacoesinstitucionais.gov.br

General Secretariat of the Presidency 
http://www.secretariageral.gov.br 

اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران